Freitag

Freitag

X-Mas Total 

1 RM strict Press

1 RM Backsquat

1 RM Deadlift